Organizing Committee

 • P. Patrinos
  • KU Leuven
  • STADIUS, Department of Electrical Engineering (ESAT)
  • E-mail: panos.patrinos@esat.kuleuven.be
 • J. Swevers
  • KU Leuven
  • MECO, Department of Mechanical Engineering
  • E-mail: jan.swevers@kuleuven.be
 • I. Markovsky
  • Vrije Universiteit Brussel
  • Department ELEC
  • E-mail: imarkovs@vub.ac.be
 • S. Waldherr
  • KULeuven
  • Department of Chemical Engineering
  • E-mail:  steffen.waldherr@kuleuven.be
 • W. Michiels
  • KULeuven
  • Department of Computer Science
  • E-mail: wim.michiels@cs.kuleuven.be